Medarbeidar i Klimapark 2469 på Juvflye sommaren 2018

Vi søkjer medarbeidarar i klimaparken på Juvflye, sommaren 2018. Det kan også bli aktuelt med vakter på fjellsenteret i Lom.

Stilling:

 • Naturvegleiar i Klimapark 2469 AS

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver knytt til besøkande på fjellsenteret og i museet
 • Eit triveleg og godt arbeidsmiljø
 • Opplæring i forkant av sesongen

Kvalifikasjonar:

 • Evne til å formidle munnleg godt på norsk, engelsk og gjerne tysk
 • Du må vere over 18 år
 • Evne til å formidle og engasjere
 • God evne til å jobbe sjølvstendig og saman med andre
 • Bakgrunn frå og interesse for natur og friluftsliv
 • Ynskjeleg med førarkort klasse B
 • Erfaring frå tilsvarande arbeid blir vektlagt, men er ikkje eit krav

For nærare opplysningar kontakt Mai Bakken på tlf: 97 18 04 69/ e-post mai@norskfjellsenter.no. Les meir om oss på www.norskfjellsenter.no og www.klimapark2469.no.

Send søknad med CV innan 3. april 2018 til Norsk Fjellmuseum, postboks 5, 2688 Lom, eller på e-post til mai@norskfjellsenter.no.