Sommarjobb ved Klimapark 2469 og Norsk fjellsenter

Er du glad i naturen, fjellet, dei hardhause dyra og plantane som lev der og nysgjerrig på korleis klimaet endrar alt? Vi treng deg som kan formidle naturglede og kunnskap vidare både i resepsjonen og utstillinga på Norsk fjellsenter og som naturrettleiar i Klimapark 2469 og istunnelen. Norsk fjellsenter ligg midt i Lom sentrum, og er ein viktig innfallsport til fjellet og nasjonalparkane.  Klimapark 2469 ligg ved foten av Galdhøpiggen og er ei unik arena for å viareformidle klimaendringar og brearkeologi.


STILLINGAR

Medarbeidarar på Norsk fjellsenter og i Klimapark 2469 med arbeidsoppgåver innan tur- og nasjonalparkinformasjon, guiding i utstillinga og vitensenteret, butikksalg og som naturrettleiar.

VI TILBYR

 • Varierte arbeidsoppgåver knytt til besøkande på Norsk fjellsenter og i Klimapark 2469

 • Eit triveleg og godt arbeidsmiljø

 • Opplæring i forkant av sesongen

KVALIFIKASJONAR

 • Over 18 år

 • Evne til å formidle munnleg godt på norsk, engelsk og gjerne tysk

 • Bakgrunn frå og interesse for natur og friluftsliv

 • Du må trivast ute

 • God evne til å jobbe sjølvstendig og saman med andre

 • God evne til å sjå dei besøkande og formidle god informasjon

 • Erfaring frå tilsvarande arbeid blir vektlagt, men er ikkje eit krav

 • Du kan arbeide båe ved Norsk fjellsenter og i Klimapark 2469, eller kun ved ein av plassane

 • Du må ha førarkort for personbil

For nærare opplysningar kontakt Mai Bakken på tlf: 97 18 04 69 / e-post mai@norskfjellsenter.no.

Søknad med CV sendes innan 1. april 2020 til Norsk Fjellmuseum, Brubakken 2, 2686 Lom, eller på e-post til mai@norskfjellsenter.no.