Transportstøtte

Nå kan vidaregåande skuler søkje om transportstøtte til besøket i Klimapark 2469. Meir om dette kan du lesa her:

http://www.klimalab.no/nyheter/transportstotte-for-videregaende-skoler.80084.aspx