Grupper i klimaparken

Grupper er velkomne i klimaparken! Ta kontakt med oss for å bestille guida tur for di gruppe medio mai-oktober. Billett i klimaparken gjev også 30 % rabatt på inngangsbilletten til utstillingane på Norsk fjellsenter.
Ta kontakt med oss på 61 21 16 00 eller post(a)klimapark2469.no for å gjera avtale.

Pris

Grupper på inntil 20 personar: Kr 4500 inkl. guide