Styret i Klimapark 2469

Asbjørn Stensrud

Styreleiar

Iselin Vistekleiven

Nestleiar

Rune Strand Ødegård

Styremedlem

Kari Ousten Lyngve

Styremedlem

Lene Sørbråten

Styremedlem

Varamedlem: Wibeke Gropen Børresen og Liv Bjerke