Styret i Klimapark 2469

Nett_Aksel_Hagen_3_4547160a

Aksel Hagen

Styreleiar

Atle Nesje foto Universitet i Bergen

Atle Nesje

Nestleiar

styremedlem

Jon Halvor Midtmageli

Styremedlem

Iselin CV

Iselin Vistekleiven

Styremedlem

lene

Lene Sørbråten

Styremedlem

Varamedlem: Wibeke Børresen Gropen og Kari Ousten Lyngved