Samarbeidspartnarar

Klimapark 2469 skal gjennom tilbod utvikling i samarbeid med fagleg kompetente aktørar formidle deltakande opplevingar av og innsikt i pågåande klimaprosessar og samspelet med natur og menneske i eit langtidsperspektiv.

Klimaparken er utvikla i samarbeid med

Foto: Espen Finstad