Tilrettelegging

Delar av turen, over Juvflye, er tilrettelagt med gangbaner med formidlingsplakatar undervegs. Til istunnelen er det trapp opp til inngangen, medan det vidare innover er is- og snødekke med varierande høgder og breidder. Om du vil ta turen til utsiktspunktet mot Kjelbreen etter den guida turen, går denne stigen dels i steinur, og er noko tilrettelagt med oppmura steg. Det er ikkje lov å ha med hund inn i istunnelen.