Visjon og misjon

Klimapark 2469 skal vera ein open port til ei frosen fortid som gir ny innsikt.

Klimaparken skal gjennom tilbod utvikla i samarbeid med fagleg kompetente aktørar, formidle deltakande opplevingar av og innsikt i pågåande klimaprosessar og samspelet mellom natur og menneske i eit langtidsperspektiv. Formidling og opplevingane skal skape interesse og forståing for aktuell tematikk, samt bidra til verdiskaping og innovasjon. Hovedarena skal vera Klimapark 2469 på Juvflye innunder Galdhøpiggen og Norsk fjellsenter.

Mimisbrunnr_logo_Cmyk_red