Avbestilling og refusjon

Klimapark 2469 er eit utandørs opplevingsområde. Dei guida turane går uavhengig av vêrforholda.

Dersom du avbestiller turen tidlegare enn 5 dagar før den bestilte datoen, refunderer vi 85 prosent av billettprisen. Om du avbestiller turen seinare enn 5 dagar før den ebstilte datoen, er det ingen refusjon.

Desse vilkåra gjeld også for grupper som har bestilt guida tur og avtalt fakturering: Dersom gruppa avbestiller turen tidlegare enn 5 dagar før den bestilte datoen, fakturerer vi 15 prosent av billettprisen. Ved avbestilling seinare enn 5 dagar før den bestilte turen, blir heile billettprisen fakturert.