Avbestilling og refusjon

Klimapark 2469 er eit utandørs opplevingsområde. Dei guida turane går uavhengig av vêrforhold.

For å få full refusjon, må du avbestille turen seinast 24 timar før start. Dersom du ikkje avbestiller innan fristen, blir ikkje billettane refundert.

Vi legg til rette for godt smittevern på alle guida turar til Klimapark 2469. Vi ber gjester om å halde ein meter avstand til andre i følgjet og følgje ei retning inne i istunnelen.