Avbestilling og refusjon

Klimapark 2469 er eit utandørs opplevingsområde. Dei guida turane går uavhengig av vêrforhold.

Grunna den spesielle situasjonen vi alle er i, veljar vi i 2020 å gi full refusjon for bestilte billettar til Klimapark 2469. Du kan altså trygt bestille billettar til Klimapark 2469 og istunnelen, og vil få full refusjon dersom noko oppstår og dykk blir forhindra frå å kome. For å få full refusjon, må du avbestille turen seinast 24 timar før start. Dersom du ikkje avbestiller innan fristen, blir ikkje billettane refundert.

Vi legg til rette for godt smittevern på alle guida turar til Klimapark 2469. Vi ber gjester om å halde ein meter avstand til andre i følgjet, følje ei retning inne i istunnelen og vi går ned i talet på deltakarar på kvar tur.