Kontakt Klimapark 2469

telefon: 61 21 16 00
e-post: post(a)klimapark2469.no

bussruter Lom - Juvasshytta: https://en-tur.no/
vegen til Klimapark 2469

Tilsette

Foto: Espen Finstad

Mai Bakken

Dagleg leiar Klimapark 2469 og Norsk fjellsenter
mai(a)norskfjellsenter.no
mobil 971 80 469

Foto: Espen Finstad

Dag Inge Bakke

Naturvegleiar
(I permisjon 13.11.23-13.11.24)
dag(a)norskfjellsenter.no
telefon 61 21 16 00