Kunnskapsdråper

Foto: Johan Wildhagen

Den lille istiden

Fimbulvinteren er et begrep fra de norrøne mytene for om lag 1000 år siden. Mytene forteller om tre harde vintre etter hverandre uten sommer i mellom. Det var et varsel om at det fryktelige Ragnarokk, maktenes undergang nærmet seg. Kanskje også menneskene som opplevde den lille istiden for 250 år siden, følte det slik?

Forskjellen på bre og fonn

Isbreer er vakre og fascinerende, men de kan også være lunefulle og farlige, fulle av dype sprekker. De beveger seg nedover som en sakte flytende elv. Noen steder ligger det is helt uten spekker, det kalles ofte en fonn. Men hva er egentlig forskjellen på en bre og en fonn?

Foto Helge Standal
Lav Johan Wildhagen

Høyt og lavt med lav

I Norge er lav allestedsværende, og vi kan med rette kalle oss et ekte lav-land med nærmere 2000 registrerte arter av de 16 000 som vi vet finnes i verden. I tillegg finnes det helt sikkert veldig mange arter som fremdeles ikke er registrert/ oppdaget enda. Men hva vet vi egentlig om lav?

Jegere på Juvfonne i 2000 år

I forhistorien jaktet jegere rein på Juvfonne i Jotunheimen. Rundt fonna, om lag 1900 meter over havet, lå det flere titalls jegere med pil og bue og ventet på at dyrene var nære nok til at de kunne skyte. Sporene er fortsatt synlige i landskapet og over 700 arkeologiske funn er samlet inn.

Fonnefangst_2_mini_mini
DSC_0031_m_mini_mini

Juvfonne som klimaarkiv

Isen i Juvfonne, rett ved Juvasshytta i Jotunheimen, er et stort klimaarkiv. I isen ligger det lagret 6000 år gammel informasjon. Som årringer i et tre, kan en lese hvordan vær og klima og menneskelig aktivitet har variert opp i gjennom tidene.

Klimaendringer i Jotunheimen

En trenger ikke dra til arktiske områder for å se hvordan klimaendringene påvirker naturen og miljøet. De samme prosessene er tydelige i det norske høyfjell. Prognosene tilsier mildere somre, økt nedsmelting av breer og fonner, økt vinternedbør, høyere tregrenser og mer ekstremvær.

_MG_5064_mini_mini_mini
_MG_4771_mini

Klimautviklingen de siste 10 00 år siden

Under siste istid lå landet dekket av en stor og tykk iskappe, ikke ulikt slik det er på Grønland i dag. Den ytterste kyststripen kunne være isfri og trolig stakk noen av de høyeste toppene opp av isen som nunataker. Men hvordan har klimaet utviklet seg fra denne tiden og frem til i dag?

Kunnskapskilden i fjellet

I følge den norrøne mytologien lå det en kunnskaps- og visdomskilde i jotunheimene. Jotnene var urvesen som hørte til i Utgård, i fjellheimen. De var i besittelse av kunnskaper og ressurser som guder og mennesker trengte for at verden skulle bestå og for at det kunne skapes noe nytt.

DSC_0523 kopi
IMG_4232_mini_mini_mini

Musøyra - verdas minste tre

«Å ikkje sjå skogen for bare trær” er jo eit uttrykk som dei fleste kjenner til. Når ein står oppe på Juvflye, godt og vel 1800 m.o.h. så er det vel heller ikkje skog ein forventar å sjå. Men ifølge den verdskjende svenske vitskapsmannen Carl von Linné er musøyra det minste tre i verda – så skogen veks tett sjølv oppå Juvflye.

Reinsdyr, døgnrytme og mørketid

Det er ikkje alltid så lett å kome seg opp av senga tidleg om morgonen i mørketida. Mange slit når vekkarklokka uler og slår opp augo berre for å møte synet av eit stummande mørke. Kanskje gjekk draumane våre i sekunda før nettopp til ein ljos, varm og vakker plass, berre for å forsterke møtet vårt med ein kald og mørk morgon.

_MG_5122_mini_mini