Finn vegen til Klimapark 2469

Turen startar ved parkeringsplassen ved Juvasshytta ved Galdhøpiggen. Istunnelen er berre ope og tilgjengeleg på dei guida turane.

Med buss
Ta bussen frå Lom rutebilstasjon til Juvasshytta. Desse avgangane passar best med dei tidspunkta for dei guida turane til Klimapark 2469, men du må likevel rekne med noko venting:
Lom - Juvasshytta: 07.45-08.40
Juvasshytta - Lom: 15.45-16.50
Rutetabell og billett finn du her: https://en-tur.no/

Med bil
Følg skilting til Juvasshytta frå fylkesveg 55 Sognefjellsvegen, 19 km vest for Lom sentrum. Asfaltert bomveg. Frå Lom sentrum til Juvasshytta tek det omlag 45 minutt med bil. Du kan ikkje køyre opp med påhengd campingvogn. God tur langs den høgaste bilvegen i Noreg!

Sjå kart under.

Bomveg
Skiltnummeret ditt blir automatisk registrert ved passering av bommen ved Raubergstulen.
Du kan derretter betale via www.passpay.no, eller i terminalen oppe på parkeringa ved Juvasshytta. Dersom du ikkje betaler innan 48 timar blir det sendt ein faktura der fakturagebyr kjem i tillegg til bomavgifta.