Klimapark 2469 skal gjennom tilbod utvikling i samarbeid med fagleg kompetente aktørar formidle deltakande opplevingar av og innsikt i pågåande klimaprosessar og samspelet med natur og menneske i eit langtidsperspektiv.

Klimaparken er utvikla i samarbeid med

Bjerknessenteret for klimaforsking ved UiB

Høgskolen i Gjøvik

Meteorologisk intitutt

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo