Tider og prisar 2022

Vi har dagleg guiding desse tidene:
medio juni – medio august: Klokka 10.30 og 14.00.
I høgsesong har vi også turar klokka 12.00.

Frå slutten av august – 11. september guiding enkelte helgedagar.

Vaksen: kr 375
Barn 4–18 år: kr 185
Familie: kr 820 (foreldre med opptil tre barn under 18 år)
Grupper inntil 20 personar: kr 4500 inkl. guide

Billett i Klimapark 2469 gjev 30 % rabatt på inngangsbilletten på Norsk fjellsenter i Lom sentrum.

Det er ikkje lov til å ha hund med inn i istunnelen.

Bussruter frå Lom sentrum til Juvasshytta og Klimapark 2469 finn du her. Du må rekne med noko venting.

Bestill billett til guida tur

Kjøp eit gåvekort

Klimaparken