Tider og prisar 2020

Vi har dagleg guiding desse tidene:
20. juni – 23. august: Klokka 10.30 og 14.00.
I høgsesong har vi også turar klokka 12.00. (18.juli – 9.august)

28. august – 13. september berre helg: Laurdagar og sundagar klokka 10.30 og 14.00

Vaksen: kr 345
Barn 4–18 år: kr 175
Familie: kr 790 (foreldre med opptil tre barn under 18 år)
Grupper inntil 20 personar: kr 4000 inkl. guide

Billett i Klimapark 2469 gjev 50 % rabatt på inngangsbilletten på Norsk fjellsenter i Lom sentrum.

Det er ikkje lov til å ha hund med inn i istunnelen.

Bussruter frå Lom sentrum til Juvasshytta og Klimapark 2469 finn du her. Du må rekne med noko venting.

Bestill billett til guida tur

Kjøp eit gåvekort

Klimaparken