BLI MED INN I ISEN

Turen til Klimapark 2469 og istunnelen er ei utandørs oppleving og ei reise attende i tid du seint vil gløyme.

Vi ber alle gjestar om å booke billettar på førehand.

Tider og prisar 2021

Dagleg guiding:
19. juni – 29. august: klokka 10.30 og 14.00.
I høgsesong har vi også turar klokka 12.00.

30. august – 12. september berre helg: laurdagar og sundagar klokka 10.30 og 14.00

Vaksen: kr 375
Barn 4–18 år: kr 185
Familie: kr 820 (foreldre med opptil tre barn under 18 år)
Grupper: inntil 20 personar: kr 4500 inkludert guide
Bomveg: For å nå fram til Klimapark 2469 må du gjennom ein vegbom som krev betaling.
Toalett: Det er ikkje toalett i tilknytning til Klimapark 2469, men de kan nytte toalett ved Juvasshytta mot betaling.

 

OBS FOR BUSS! Frå 10. august 2021 skal vegen frå bommen og fram til Juvasshytta få ny asfalt. Frå denne datoen og ut sesongen 2021 blir det ikkje mogleg for tyngre køyretøy å nå fram til Klimapark 2469. Minibussar og andre køyretøy kjem fram som normalt. Ta kontakt dersom dette  blir ei utfordring for di gruppe/skule.

Billett i Klimapark 2469 gjev 30 % rabatt på inngangsbilletten på Norsk fjellsenter i Lom sentrum. Billettane treng ikkje nyttast same dag.

Bussruter frå Lom sentrum til Klimapark 2469 finn du her.

Bestill billett til guida tur

Kjøp eit gåvekort