Skuleklasser i klimaparken

Skuleklasser i klimaparken

Skuleklasser er velkomne i klimaparken! Vi vil formidle historie på ein praktisk måte som er spennande og lærerik for elevane.

Skuleopplegga for grunnskulen hjå Klimapark 2469 og Norsk fjellsenter i Lom er tilpassa læreplanane for ulike klassetrinn og fag, og kan difor inngå i den ordinære undervisninga. Billett i klimaparken inkluderer inngang på fjellsenteret med brearkeologisk utstilling.
Ta kontakt med oss på 61 21 16 00 eller post(a)klimapark2469.no for å gjera avtale.

Pris

Skuleklasser kr 120 per elev. Prisen inkluderar guide.

Kunnskapsdråper

Førebu besøket i klimaparken med kunnskapsdråper om fjell, historie og klima. Dråpene ligg som pdf-filar og kan enkelt opnast og formidlast. Har du spørsmål om noko av innhaldet? Ta gjerne kontakt med oss!

DRÅPE 1 Mímisbrunnr klimapark
DRÅPE 2 Mímisbrunnr i jotunheimene – kunnskapskilden i fjellet
DRÅPE 3 Jegere på Juvfonne i 3000 år
DRÅPE 4 Juvfonne som klimaarkiv
DRÅPE 5 Høyt og lavt med lav
DRÅPE 6 Forskjellen på bre og fonn
DRÅPE 7 Musøyra – verdens minste tre
DRÅPE 8 Klimautviklingen de siste 10000 årene
DRÅPE 9 Klimaendringer i Jotunheimen
DRÅPE 10 Den lille istiden – 250 år siden
DRÅPE 11 Reinsdyr, døgnrytme og mørketid

Skuleklasser i klimaparken. Foto: palookaville.no/ Wildhagen