Juvfonne som klimaarkiv

JUVFONNE SOM KLIMAARKIV

Isen i Juvfonne, rett ved Juvasshytta i Jotunheimen, er et stort klimaarkiv. I isen ligger det lagret 6000 år gammel informasjon. Som årringer i et tre, kan en lese hvordan vær og klima og menneskelig aktivitet har variert opp i gjennom tidene. Isen i Juvfonne, rett ved Juvasshytta i Jotunheimen, er et stort klimaarkiv. I isen ligger det lagret 6000 år gammel informasjon. Som årringer i et tre, kan en lese hvordan vær og klima og menneskelig aktivitet har variert opp i gjennom tidene.

Hva er en snøfonn?

Snøfonner blir dannet ved at snø som samler seg i forsenkninger i terrenget, ofte i le for fremherskende vindretning, blir tykkere for hvert år på grunn av at det kommer mer snø enn det som smelter om sommeren. De fleste slike snøfonner smelter helt bort i varme somre og det er derfor lite is i slike snøfonner. En del fonner kan på grunn av endret vær- og klima (nedbør, temperatur, samt vindretning og -styrke) eller topografiske forhold (for eksempel sol/skygge) vokse i størrelse og tykkelse og i slike fonner kan snøen gå over til is. En fonn som inneholder mer enn 50 prosent snø og rn kan man derfor kalle snøfonn, mens en fonn som inneholder mest is kan man kalle en isfonn.

Reinsmøkk i isen

Reinsdyrmøkk fra islagene i Juvfonne ble datert til å være omtrent 1400 år gammel. Møkka hadde en sterk og umiskjennelig lukt da den ble tint og tørket for videre analyse. Pollenanalyse av reinsdyrmøkka viste at den inneholdt blomsterstøv fra trær (rundt 70 prosent furupollen) lyng, gress og urter fra skogsbeltet, men det var vanskelig å fastslå hvilke arter som hadde vært den viktigste føden for reinen.

Is gjennom tusener av år

Arkeologer på jakt etter spor og gjenstander fra tidligere jegere bør derfor lete i kanten av isfonner og ikke langs snøfonner som kan ha vært bortsmeltet i kortere eller lengre perioder, eller langs brefronter som viser spor etter bevegelse. Sjansen for å gjøre funn av gamle gjenstander er størst når man kommer ned på gammel, ofte skitten is. Alderen på de arkeologiske funnene viser at isen i dagens isfonner er minst 2000 år gammel. Den eldste isen som er datert til nå, om lag 6000 år gammel, er fra den innerste delen av istunnelen i Juvfonne. Dateringen stemmer godt overens med dateringer fra innsjøer som mottar smeltevann fra dagens breer i Jotunheimen. Disse viser at breene, slik vi ser de i dag, var helt bortsmeltet i omtrent 1500 år, fra om lag 7500 til 6000 år før nåtid. 

FORFATTER:
Atle Nesje

LITTERATUR:
Nesje, A., Pilø, L.H., Finstad, E., Solli, B., Wangen, V., Ødegård, R.S., Isaksen, K., Støren, E.N., Bakke, D.I. and Andreassen, L.M. 2012: The climatic signifcance of artefacts related to prehistoric reindeer hunting exposed at melting ice patches in southern Norway. The Holocene 22, 485-496
Pollenanalysen ble utført av Dr. Anne Bjune, Uni Klima, Bergen

FOTO:
Ketil Isaksen, Erland Fjell og Johan Wildhagen

LES fleire kunnskapsdråper her!