Klimapark 2469 AS

Logo klimaparken

Klimapark 2469 AS

Klimapark 2469 AS skal gjennom tilbod utvikla i samarbeid med fagleg kompetente aktørar og tilrettelegge for eit breidt publikum, formidle deltakande opplevingar av, og innsikt i pågåande klimaprosessar, samspelet mellom natur og menneske i eit langtidsperspektiv. Formidlinga og opplevingane skal skape interesse og forstusetning for tematikken, samt bidra til verdiskaping og innovasjon. Hovedarenaer skal vera klimaparken på Juvflye innunder Galdhøpiggen og Norsk Fjellmuseum.