Klimautviklingen de siste 10 000 årene

KLIMAUTVIKLINGEN
De siste 10 000 årene

Under siste istid lå landet dekket av en stor og tykk iskappe, ikke ulikt slik det er på Grønland i dag. Den ytterste kyststripen kunne være isfri og trolig stakk noen av de høyeste toppene opp av isen som nunataker. Men hvordan har klimaet utviklet seg fra denne tiden og frem til i dag? Under siste istid lå landet dekket av en stor og tykk iskappe, ikke ulikt slik det er på Grønland i dag. Den ytterste kyststripen kunne være isfri og trolig stakk noen av de høyeste toppene opp av isen som nunataker. Men hvordan har klimaet utviklet seg fra denne tiden og frem til i dag?

Betydelige klimavariasjoner

I den første tiden etter den kalde perioden kalt yngre dryas (12800-11700 år før nåtid), som markerer avslutningen på siste istid, var det så varme somre at innlandsisen smeltet tilbake i ordene, og mer av landet ble isfritt. I perioden mellom 11000 og 7000 år før nåtid skjedde det store klimaforandringer. Gjennomsnittstemperaturen om sommeren steg noen grader, bare avbrutt av kaldere perioder for om lag 10 100, 9700 og 8200 år før nåtid. Gjennom eldre steinalder (9000 – 3800 f. Kr.) var den gjennomsnittlige sommertemperaturen 1,5-2 grader varmere enn i normalperioden 1961-1990. I eldre steinalder var de fleste breene i Norge helt bortsmeltet og skoggrensen var 200-300 meter høyere enn i dag. Fra omtrent 6000 år siden, midt i yngre steinalder, falt den gjennomsnittlige sommertemperaturen noe, men det var fremdeles varmere enn i dag.

De siste 6000 årene har det vært flere kjølige og milde perioder, men generelt har sommertemperaturene falt og nedbøren økt frem mot ”den lille istiden” midt på 1700-tallet.

Både historiske kilder og andre indirekte data viser at det har vært betydelige klimavariasjoner i Norge de siste 1000 årene. I dag finnes det klimarekonstruksjoner fra myrer, breer, innsjø– og marine data, pollen og dryppsteiner. Slike data viser at det var en varmeperiode i mellomalderen, og en kald periode, kalt «den lille istiden». Siden 1860-tallet har årsmiddeltemperaturen i Norge steget med omtrent en grad.

FORFATTER:
Atle Nesje

LITTERATUR:
Nesje, A. 2009: Latest Pleistocene and Holocene alpine glacier uctuations in Scandinavia. Quaternary Science Reviews 28, 2119-2136.
Nesje, A., Bakke, J., Dahl, S.O., Lie, Ø. and Matthews, J.A. 2008: Norwegian mountain glaciers in the past, present and future. Global and Planetary Change 60, 10-27.

FOTO:
Helge J. Standal og Johan Wildhagen

Les fleire kunnskapsdråper her!